Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie

ogłasza nabór do klas I 

na rok szkolny 2018/2019 dzieci z rocznika 2011.

Ze stron internetowych oraz w sekretariacie szkoły można pobrać wnioski oraz wykazy ulic z obwodu szkoły.

Wnioski należy składać do 15 marca 2018 r.

Do pobrania:

Wniosek-zgłoszenie-dziecka-zamieszkałego-w-obwodzie-szkoły-podstawowej

Obwód szkoły

Harmonogram rekrutacji

 

Nabór do klasy I dzieci spoza obwodu szkoły

Do pobrania:

WNIOSEK o przyjecie dziecka spoza obwodu SP5

oświadczenie o adresie zamieszkania SP5

oświadczenie o miejscu pracy SP5

oświadczenie o uczęszczaniu do przedszkola SP 5

oświadczenie uczęszczania przez rodzeństwo SP5