Lepsza Szkoła

Lepsza SzkołaOgólnopolski Projekt Edukacyjny „Lepsza Szkoła” to projekt edukacyjny zainicjowany przez Gdańską Fundację Rozwoju im. Adama Mysiora we współpracy z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym.

Szkoła realizuje projekt „Lepszej Szkoły” z matematyki, a w projekcie uczestniczą uczniowie wszystkich klas IV – VI.

Główne cele projektu:

  • badanie efektywności nauczania;
  • rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej;
  • przygotowanie uczniów do udziału w sprawdzianie zewnętrznym;
  • podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się.

Uczestnictwo w projekcie daje nauczycielowi możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników uczniów swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.

Testy, tzw. „sesje z plsem”, przeprowadzane są trzy razy w roku szkolnym: do 30 września, po pierwszym półroczu i po drugim półroczu, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów.

Więcej informacji na temat projektu „Lepsza Szkoła” znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.

 

 

Opracowała:

Bogumiła Baranowska