Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i  technicznych wśród uczniów.

W ramach programu nasza szkoła otrzymała od państwa wsparcie na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności. W ramach programu nasza szkoła otrzymała 153 tys. zł, dzięki czemu mogliśmy zorganizować nowoczesną pracownię techniczną, doposażyć pracownię matematyczną, informatyczną i biologiczną.

W ramach otrzymanych środków zakupiliśmy sprzęt:

 • aparat fotograficzny, statyw, mikrofon kierunkowy
 • mikroport z akcesoriami
 • gimbal
 • laptop
 • drukarkę 3D wraz materiałami eksploatacyjnymi
 • oświetlenie do realizacji nagrań
 • stację lutowniczą
 • szafy zamykane do przechowywania sprzętu
 • szafę do przechowywania drukarki 3D
 • apteczkę
 • zestawy elektroniki do samodzielnego montażu
 • maszyny do szycia
 • zestawy narzędzi do drewna i metalu
 • wizualizator
 • mikroskop z kamerą
 • wypalarki do drewna
 • laminatory A3
 • zestawy interaktywne i multimedialne – Laboratoria Przyszłości
 • zestawy konstrukcyjne z mikrokontrolerami
 • zestawy klocków LEGO dla uczniów klas 1-3

Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany w szkole na lekcjach techniki, plastyki, biologii, matematyki i informatyki.

https://www.gov.pl/web/laboratoria