Płatności

Płatność za obiady w tym miesiącu
114,00 zł (19 dni) – styczeń 2024 r. – płatność do 25.01.2024 r.
84,00 zł (14 dni) – luty 2024 r. – płatność do 25.01.2024 r.

114,00 zł (19 dni) – marzec 2024 r.płatność do 25.02.2024 r.
120,00 zł (20 dni) – kwiecień 2024 r. – płatność do 25.03.2024 r.
90,00 zł (15 dni) – maj 2024 r. – płatność do 25.04.2024 r.
84,00 zł (14 dni) – czerwiec 2024 r. – płatność do 25.05.2024 r.

(jeżeli dziecko będzie korzystało z obiadów codziennie).

! W przypadku pojedynczych dni należy przeliczyć należną kwotę – ilość dni x 6,00 zł !

 1. Uczniowie zapisywani są na obiady na podstawie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY
  (do pobrania w świetlicy szkolnej). 
 2. W roku szkolnym 2023/2024 koszt pojedynczego obiadu wynosi 6,00 zł. Opłata może ulec zmianie.
 3. Odpłatność za obiady należy regulować z góry w wysokości dokładnej kwoty na dany miesiąc wyłącznie poprzez wpłatę na konto szkoły (decyduje data wpływu) do dnia 25. Każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystało z posiłku. Brak wpłaty za obiady w terminie pozbawia ucznia możliwości stołowania się w stołówce w danym miesiącu.

  UWAGA ! W opisie przelewu należy podać IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA oraz KLASĘ.

  Konto MBS 92 8436 0003 0000 0003 8638 0004

  Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć jedynie na wyraźną prośbę intendenta.

 4. Nieobecność ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej należy zgłosić osobiście lub telefonicznie w postaci sms-a na numer : 785 917 655, najpóźniej w dniu nieobecności do godz. 8.00. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.
  Nieobecności z powodu wycieczek zgłasza wychowawca klasy.

Nieobecności niezgłoszone nie będą podlegały odliczeniu przy opłacie za następny miesiąc.

O rezygnacji z żywienia w następnym miesiącu należy powiadomić intendenta z tygodniowym wyprzedzeniem.