Historia szkoły

Początek naszej szkoły datuje się na dzień 4 września 1965 roku. Została wybudowana jako pomnik 1000 – lecia, w ramach akcji „Tysiąc szkół na 1000 – lecie”. Otrzymała imię śląskiego pisarza – Gustawa Morcinka. Jej kierownikiem został mgr Stanisław Absalon. Naukę podjęło 800 uczniów, pod okiem dwudziestu pięciu nauczycieli.

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Katowickiej 24, obok obecnego szpitala powiatowego. W 1985 roku  został poszerzony o cztery sale lekcyjne i szatnie, z których do dziś korzystają uczniowie klas młodszych. Podczas uroczystości 20 – lecia istnienia szkoła otrzymała sztandar.

Na przestrzeni minionych lat szkołą kierowali:

  • 1965 – 1966 mgr Stanisław Absalon
  • 1966 – 1971 Teresa Łebek
  • 1971 – 1974 mgr Eryk Kempka
  • 1974 – 1984 mgr Gabriel Sroka
  • 1984 – 1986 mgr Krystyna Morawiec
  • 1986 – 1987 mgr Henryka Bodynek
  • 1987 – 2014 mgr Andrzej Chrost

Od 2014 roku funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Jolanta Czekaj .

Wicedyrektorem jest mgr Ewa Łosoń.

Od 2023 roku kierownikiem świetlicy szkolnej jest mgr Tatiana Muinos-Pierzak.

Szkoła posiada 2 piętra, na których znajdują się: gabinet dyrekcji, sekretariat, klasopracownie języka polskiego, matematyki, historii, przyrody, muzyki, pracownia komputerowa, edukacji wczesnoszkolnej, sala gimnastyczna, świetlica, jadalnia, biblioteka z centrum informacji multimedialnej, gabinet pielęgniarki szkolnej. Uczniowie korzystają z orlika, sali zabaw oraz miejsca zabaw w ramach programu Radosna Szkoła.

Pracę nauczycieli wspomagają: psycholog, pedagog i logopeda.