Kontakt

Adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 5  im. Gustawa Morcinka
ul. Katowicka 24

43-190 Mikołów
woj. śląskie

tel. 032 226-24-68

20/21 – sekretariat

22 – wicedyrektor

24 – higienistka

25 – dyrektor

26 – pokój nauczycielski

27 – pedagog

28 – świetlica

29 – intendent

30 – woźna

dyrektor szkoły  697 555 510

e-mail: sekretariat@sp5.mikolow.eu