Logopeda

Umiejętność poprawnego mówienia jest w naszych czasach szczególnie ważna. Coraz większą rolę odgrywają środki przekazu opierające się na słowie mówionym.

Niekorygowane w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym zaburzenia mowy utrudniają pełnienie roli ucznia i funkcjonowanie w zespole klasowym. Obniżają osiągnięcia szkolne i zakłócają rozwój osobowości.

W późniejszym czasie wady wymowy pogłębiają się prowadząc do zaburzeń wtórnych, polegających na unikaniu kontaktów słownych z ludźmi, wybieraniu zawodów niezgodnych z aspiracjami.

Jeśli dziecko zostanie w porę zdiagnozowane, skonsultowane z odpowiednią grupą specjalistów i wcześnie będzie prowadzona logoterapia, ma szansę osiągnąć prawidłową sprawność mowy przed pójściem do szkoły lub w klasach początkowych.


mgr Anetta Sikora
Poniedziałek 10.35-15.30
Wtorek 10.35-14.30
Środa 10.30-14.25
Czwartek 12.35-16.30
Piątek 9.20-15.40

Logoterapia obejmuje dzieci z następującymi wadami wymowy

1.      Dyslalia – nieprawidłowość w wymawianiu jednej, wielu głosek lub wszystkich od razu. Wymowa jest niewyraźna, niezrozumiała

a.       seplenienie w obrębie szeregów

  • s, z, c, dz
  • sz, ż, cz, dz
  • ś, ź, ć, dź

b.      rotacyzm

c.       wadliwa wymowa głosek k, g

d.      mowa bezdźwięczna

2.      Jąkanie

Logopeda programuje konkretne ćwiczenia indywidualne dla każdego pacjenta, po uprzednich gruntownych badaniach i szczegółowej diagnozie.