Korespondencja elektroniczna

Elektroniczna Skrzynka Podawcza działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej między obywatelem, a urzędem / jednostką.

e-PUAP

Adres skrzynki podawczej na platformie e-PUAP :

/SP5Mikolow/SkrytkaESP

Wszystkie dokumenty elektroczniczne wysłane przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą muszą zostać podpisane jednym z dwóch typów podpisów :
1) płatnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
2) darmowym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym

W celu skorzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Szkoły Podstawowej nr 5
w Mikołowie dostępnej na platformie e-PUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków :
konta założenie indywidualnego (darmowego) konta
posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Akceptowane formaty załączników :
DOC., RTF, ODT, XLS, ODS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, formaty kompresji ZIP, RAR.