Trzymaj formę

W roku szkolnym 2022 / 2023 Szkoła SP 5  została zgłoszona do programu edukacyjnego „ Trzymaj formę”.
Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Zajęcia będą odbywać się w drugim semestrze.