Spotkania z rodzicami

 14.09.2023 r. (czwartek)  spotkanie z wychowawcą
26.10.2023 r. (czwartek)  spotkanie z wychowawcą
14.12.2023 r.  (czwartek) przekazanie informacji o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych na koniec I półrocza 
29.02.2024 r. (czwartek) konsultacje
4.04.2024 r. (czwartek) spotkanie z wychowawcą
 23.05.2024 r. (czwartek) przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego

Zapraszamy Rodziców do aktywnej współpracy ze szkołą.

W razie potrzeby rodzic może indywidualnie umówić się z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu w innym terminie.