Czytelnia

Zasady korzystania z czytelni

  1. W czytelni udostępnione są czasopisma, gazety oraz książki z księgozbioru podręcznego (tzn. takie, których nie wypożycza się do domu).
  2. Uczniowie korzystają z czytelni wyłącznie na dużych przerwach, tzn. o godz. 12.15 – 12.35  i 13.20 – 13.40 oraz przed lekcjami i po lekcjach. Na krótszych przerwach tylko wypożyczamy książki.
  3. Wszystkich czytelników obowiązuje wpis do zeszytu czytelni.
  4. Czytelnia służy do czytania i wyszukiwania informacji na określony temat.
  5. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych