Open Your Mind!

Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Tytuł projektu: 
Open your mind, change yourself and work across boundaries!
Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!

Beneficjent: Konsorcjum w którego skład wchodzą:
Gmina Mikołów oraz SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP10, SP12, P9, P10

Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021

Projekt skierowany jest do 49 nauczycieli z 8 mikołowskich szkół podstawowych oraz 2 przedszkoli. Nauczyciele wezmą udział w 2-tygodniowych zagranicznych szkoleniach metodyczno-językowych, co przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.


 

Wakacje 2020 połączone z nauką w ramach projektu Erasmus +

W ramach projektu „Open Your Mind” w czasie wakacji 5 nauczycielek wzięło udział w dwutygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych zorganizowanych przez ETI na Malcie.

W czasie kursów podniosłyśmy kwalifikacje i umiejętności w zakresie wprowadzania elementów języka angielskiego na zajęciach swoich przedmiotów, a jednocześnie metody CLIL. Poznałyśmy nowoczesne formy kształcenia i technologie informacyjne, wymieniłyśmy się doświadczeniami z nauczycielami ze szkół europejskich (z Bułgarii, Austrii, Czech, Ukrainy).

W ramach kursu szkoła ETI zorganizowała 2 wycieczki : do Valletty-stolicy Malty i do Mdiny-miasta ciszy. Poznałyśmy kulturę i zwyczaje panujące na Malcie.

Zdobyta wiedza i umiejętności zostaną przekazane pozostałym nauczycielom naszej szkoły i wykorzystane na zajęciach z uczniami.