O patronie szkoły

Patronem szkoły jest Gustaw Morcinek.

Morcinek urodził się 25 sierpnia 1891 roku. Wychowywany wraz z trójką rodzeństwa przez matkę – ojciec zginął, gdy Gustaw miał zaledwie rok.

Edukację szkolną rozpoczął w szkole powszechnej, w Karwinie. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę, najpierw w cegielni a potem w kopalni. Sporo czasu poświęcał na czytanie książek.

Z początkiem pracy w kopalni wiąże się pierwsza próba literacka Morcinka, pt. "Skarby w zawalisku, czyli urodzony w czepku".

We wrześniu 1910 roku rozpoczął Gustaw Morcinek naukę w seminarium Nauczycielskim w Białej. Był to czas rozczytywania się w literaturze.

Walczył w wojsku austriackim, na froncie wschodnim; w 1915 roku zwolniony ze służby z powodu rany ramienia. Brał udział w akcji plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim. W 1921r. osiadł w Skoczowie, gdzie pracował jako nauczyciel.

Publikował artykuły o tematyce pedagogicznej w "Miesięczniku Pedagogicznym", "Gwiazdce Cieszyńskiej", "Gazecie Cieszyńskiej", zaś utwory literackie w "Dziś i jutro". Należał do założycieli zespołu literackiego "Przedmieście".

W czasie okupacji hitlerowskiej został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym, w Skrochowicach. Po wojnie kontynuował pracę nauczycielską. Publikował w "Odrze", "Dzienniku Zachodnim", "Życiu Literackim", "Nowej Kulturze". Związany ze Śląskiem, bohaterami swoich powieści czyni często górników.

Opublikował powieści: "Wyrąbany chodnik", "Pokład Joanny", "Po kamienistej drodze", "Wskrzeszenie Herminy", "Czarna Julka", opowiadania: "Chleb na kamieniu", "Łysek z pokładu Idy", "W zadymionym słońcu", "Gołębie na dachu", "Miasteczko nad rzeką", "Odkryte skarby", baśnie śląskie: "Jak górnik Bulandra diabła oszukał", "Przedziwne śląskie powiastki".

Zmarł w 1963 roku. Pośmiertnie wydano powieść "Górniczy zakon" i zbiór opowiadań "W Wiergułowej dziedzinie".