#PROJEKT LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI#

W roku szkolnym 2024/2025 uczniowie w ramach projektu #Laboratoria Przyszłości# na lekcjach plastyki, techniki, biologii oraz na zajęciach świetlicowych korzystali z pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia, które pomogły w kształtowaniu ich umiejętności manualnych i technicznych. Korzystali również z nowoczesnych i w pełni interaktywnych materiałów edukacyjnych, które są odpowiedzią na potrzebę kształcenia wśród uczniów kompetencji przyszłości w ramach edukacji STEAM.

Uczniowie korzystali:

– z zestawów do nauki elektroniki i programowania beCreo Kit w środowisku pracy przypominającym Scratch (przełożenie programowania w rzeczywistą pracę układów scalonych jest wartościowym doświadczeniem dla każdego ucznia)

– z nowoczesnych i w pełni interaktywnych materiałów edukacyjnych- Kompetencje techniczne i praktyczne

– z zestawów do samodzielnego konstruowania obwodów elektrycznych

– maszyn do szycia oraz akcesoriów krawieckich

– z krosien tkackich

– uczyli się haftowania wyszywając kolorowe kanwy

– z farb i mazaków do malowania na tkaninach ( malowali na płóciennych torbach na zakupy i fartuszkach kuchennych)

– z klocków LEGO

– z konstrukcyjnych klocków magnetycznych

– zapoznawali się z mechanizmami działania drukarki 3D

– z wypalarek do drewna

– ze skrzynek z narzędziami do obróbki drewna i metalu

Na lekcjach biologii uczniowie korzystali z wizualizera oraz mikroskopu, dzięki czemu prezentowany obraz mogli zobaczyć na dużym ekranie.

Do wykonywania zdjęć z imprez szkolnych oraz wykonywania zdjęć dokumentujących projekt Laboratoria Przyszłości wykorzystywany jest sprzęt fotograficzny zakupiony w ramach programu.

Komentarze są wyłączone.