Program edukacyjno-wychowawczy „Tematy wrażliwe-niekłopotliwe”

„Tematy wrażliwe-niekłopotliwe” to program edukacyjno-wychowawczy realizowany w klasach 1a, 2a i 3a pokazujący, że niepełnosprawność to inne odczuwanie, widzenie i rozumienie świata.

W ramach programu dzieci wysłuchają historii opowiedzianych przez dzieci niepełnosprawne oraz wezmą udział w zabawach praktycznych, dzięki czemu zetkną się trudnościami, których codziennie doświadczają niepełnosprawni rówieśnicy. Celem programu jest pogłębienie wiedzy na temat niepełnosprawności, kształtowanie postaw tolerancyjnych wobec osób niepełnosprawnych, rozwijanie takich wartości jak empatia, szacunek, wrażliwość, dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi, integracja zespołu klasowego.

W październiku uczniowie klas 1a, 2a i 3 a zapoznali się z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a dokładniej, zapoznali się z niepełnosprawnością ruchową. Zaznajomili się z bohaterem książki Leonem chorującym na rdzeniowy zanik mięśni. Chłopiec porusza się na wózku inwalidzkim, samodzielnie nie siedzi, jest karmiony przez sondę do żołądka i oddycha z pomocą respiratora. Dzieci wzięły udział w praktycznych ćwiczeniach, w których zetknęły się z ograniczeniami, jakie niesie niepełnosprawność ruchowa, między innymi odbijały balony za pomocą jednej ręki, pokonywały tor przeszkód na jednej nodze lub czołgając się, piły i rysowały bez pomocy rąk.

Uczniowie opowiadali,  jak się czuli, wykonując poszczególne zadania, które z nich sprawiło im szczególną trudność. Proponowali również różne zabawy dla siebie i dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Podczas zajęć dzieci chętnie się wypowiadały, ćwiczyły pracę w grupach i rozwijały empatię.

Iwona Wiśniewska

Komentarze są wyłączone.