Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie,  informuje, że do pierwszej klasy na rok szkolny 2022/2023 zostały przyjęte, na mocy ustawy, wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 
Z przykrością informujemy, że z powodu braku miejsc, do kasy I na rok szkolny  2022/2023 nie zostało  przyjęte żadne dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły.

 

Komentarze są wyłączone.