Ogłoszenie

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11. 08. 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093) dni 12.06.2020 r. (piątek po Bożym Ciele) oraz 16, 17, 18.06.2020 r. (egzaminy ósmoklasisty) będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, czyli w tych dniach nie będziemy prowadzić nauczania na odległość.

Komentarze są wyłączone.