Zaproszenie

Dyrektor Szkoły serdecznie zaprasza przedstawicieli klasy do Rady Rodziców szkoły na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16.02.2017 r. (czwartek), o godz. 17.00, w budynku szkoły, w sali 55.

W spotkaniu weźmie udział Burmistrz Miasta Mikołowa. Poświęcone ono będzie wprowadzanej reformie oświaty.

Komentarze są wyłączone.