Uwaga konkurs!

KONKURS DLA KLAS, KTÓRE WPŁACĄ NAJWIĘKSZĄ KWOTĘ NA RADĘ RODZICÓW

Dla klas, które zbiorą największa kwotę (*w przeliczeniu na liczbę uczniów w danej klasie) mamy przewidziane nagrody:

Nagrody te będzie można wykorzystać na doposażenie sali, którą opiekują się wygrani uczniowi lub mniejszą kwotę wykorzystać na dofinansowanie wycieczki/wyjazdu/itp. dla klasy.

I MIEJSCE – 1700 zł na doposażenie sali lub 500 zł na dofinansowanie wycieczki/wyjazdu/itp. dla klasy

II MIEJSCE – 1200 zł na doposażenie sali lub 300 zł na dofinansowanie wycieczki/wyjazdu/itp. dla klasy

III MIEJSCE – 900 zł na doposażenie sali lub 200 zł na dofinansowanie wycieczki/wyjazdu/itp. dla klasy

ZASADY KONKURSU
Konkurs potrwa do 28 lutego 2017 roku – liczy się data wpłaty. Wyniki zostaną ogłoszone 6 marca 2017 roku na stronie Rady Rodziców Sp 5 w Mikołowie.

Na początku każdego miesiąca – począwszy od grudnia – Skarbnik Rady Rodziców będzie zamieszczał informację jakie kwoty zostały wpłacone przez poszczególne klasy.

Odbiór nagrody nastąpi poprzez napisanie wniosku do Rady Rodziców SP 5 w Mikołowie z określeniem na co i w jaki sposób zostanie wykorzystana wygrana. Termin składania wniosków w sekretariacie SP 5 w Mikołowie 31 marca 2017.

Nagrody należy spożytkować do końca roku szkolnego 2016/2017.

UWAGA!
Wygrane klasy będziemy prosić o przygotowanie prezentacji, sprawozdania, zdjęć, itp. z tego jak wykorzystali nagrody.
Dla każdej klasy, która przygotuje podsumowanie przed upływem roku szkolnego vouchery do kina!!

Drodzy Rodzicie zachęcamy do wpłacania na konto Rady Rodziców!! To tylko 8 zł miesięcznie, a może zdziałać tak dużo!! Pamiętajmy, że to wszystko wraca do naszych dzieci!!

Komentarze są wyłączone.