Regulamin zachowania się na przerwach

 1. Przerwy spędzamy na korytarzu, przed salą, w której odbędzie się lekcja.
 2. W czasie trwania zajęć nie korzystamy z szatni.
 3. Z czytelni i biblioteki, korzystamy tylko na dużych przerwach, przed lekcjami i po lekcjach.
 4. Uczniowie mający lekcje w sali 55 oczekują na rozpoczęcie lekcji na parterze.
 5. DOZWOLONE SPOSOBY SPĘDZANIA PRZERW:

– spacer

– rozmowy

-śniadanie

– czytanie

– zabawy słowne i towarzyskie

– przygotowanie do lekcji.

 1. NIEDOZWOLONE ZACHOWANIA I ZABAWY W CZASIE PRZERW:

– bieganie

– skakanie ze schodów

– ślizganie się i ciągnięcia kolegów

– rzucanie piłką i innymi przedmiotami (nawet miękkimi i lekkimi)

– zabieranie, dotykanie czyjejś własności

– krzyki, piski, gwizdy i używanie przedmiotów wywołujących hałas

– wykorzystywanie ławek na korytarzach do innych celów niż siedzenie

– zabawy przejawiające zachowania agresywne (siłowanie, mocowanie, „walki wschodu”,   pokazywanie chwytów, wskakiwanie na plecy, szturchanie, przytrzymywanie, stosowanie przezwisk, obrażanie, chowanie przedmiotów)

– używanie przedmiotów, które mogą wyrządzić krzywdę (noże, szkła, lasery itp.) oraz używanie przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem np. smycze na klucze

– przebywanie dłuższy czas w ubikacji, urządzanie w niej zabaw lub spotkań towarzyskich

– stanie i siadanie na schodach.

 1. Uczniowie klas IV-VI mają zakaz wstępu do pawilonu klas młodszych, bez zezwolenia nauczyciela.
 2. We wszystkich bieżących sprawach, uczniowie korzystają z pomocy nauczyciela dyżurującego, do pokoju nauczycielskiego może wejść tylko przewodniczący klasy, w wypadku nieobecności nauczyciela.
 3. Uczeń ma obowiązek zgłosić nauczycielowi dyżurującemu przypadki łamania regulaminu, jeśli odczuwa je jako krzywdzące dla siebie.
 4. Na pierwszą lekcję uczniowie przychodzą pod salę po dzwonku na przerwę.
 5. Po dzwonku na lekcje, uczniowie ustawiają się pod klasą.