Ćwiczmy razem

Szanowni Państwo!

Informuję, że w nowym roku szkolnym 2019/2020 w naszej szkole nadal kontynuowany jest projekt współfinansowany przez MSiT „Ćwiczmy razem”.

Skład grup się nie zmienia i nie ma nowego naboru. Zgodnie z regulaminem realizują zajęcia od marca do grudnia b.r. wg podanego przez prowadzących harmonogramu.

Szkolny koordynator projektu – Regina Roguż


Szanowni Państwo!

Od marca rozpoczęły się w naszej szkole zajęcia sportowe w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

„Ćwiczmy razem”

Głównym celem projektu jest profilaktyka wad postawy oraz zapewnienie rozwoju fizycznego i zdrowej zabawy uczniom mikołowskich szkół podstawowych poprzez zajęcia  ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Termin realizacji projektu 1.02.2019 – 7.12.2019

Udział w zajęciach jest bezpłatny. Po zakończeniu rekrutacji od marca rozpoczynają się zajęcia, do których zakwalifikowani uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy.

W celu zapewnienia efektywności i właściwych warunków do ćwiczeń,  grupy są małoliczne, a zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele instruktorzy.

regulamin udziału w projekcie