Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej

IMG_2497

Zasady korzystania z Szkolnego Centrum Informacji Multimedialnej

 1. Komputery w SCIM służą do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w Centrum.
 2. Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza  i pod jego nadzorem.
 4. Do SCIM wchodzimy w obuwiu zmiennym, bez kurtek i tornistrów, z kartkami i długopisem do sporządzenia notatki.
 5. Użytkownik wchodzący do SCIM powinien znać temat (problem, zagadnienie), na który będzie poszukiwał informacji.
 6. Z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez Bibliotekę Szkolną korzysta się wyłącznie na miejscu.
 7. Zabrania się wgrywania własnych programów i kasowania zainstalowanych.
 8. Zabrania się posługiwania własnymi pendrivami i płytami CD bez zgody        nauczyciela bibliotekarza.
 9. Użytkowanie sprzętu komputerowego, w tym urządzenia wielofunkcyjnego jest możliwe wyłącznie za zgodą bibliotekarza.
 10. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania.
 11. Wszystkich obowiązują zasady BHP w odniesieniu do urządzeń podłączonych do sieci elektrycznej.