Gościmy dyrektora szkoły z Turcji

W zeszłym tygodniu w naszej szkole gościliśmy w ramach programu Erasmus+ dyrektora tureckiej szkoły pana Salima Acikgoz. W trakcie swojego pobytu nasz gość zapoznał się ze sposobami zarządzania placówką, dokumentacją nauczania oraz innymi dokumentami regulującymi pracę szkoły. Miał również okazję obserwować lekcję m.in. muzyki, matematyki, przyrody, informatyki, plastyki, jak również zajęcia w młodszych klasach. Podczas lekcji muzyki pan Salim Acikgoz zaprezentował grę na tureckim instrumencie, który specjalnie przywiózł ze swojego kraju. Poza zapoznaniem się z pracą szkoły zwiedził Katowice, Kraków oraz Pszczynę, a także doświadczył polskiej gościnności.

W czwartek razem z panią dyrektor wziął udział w spotkaniu dyrektorów szkół i przedszkoli mikołowskich z władzami miasta.

Na zakończenie swojego pobytu wziął udział w festynie organizowanym przez naszą szkołę „Czas na relaks”, podczas którego zaprezentował na scenie na swoim instrumencie jedną z tradycyjnych tureckich melodii, czym wzbudził wielkie zainteresowanie słuchaczy.

Był to tydzień pełen wrażeń, wymiany doświadczeń i zapowiedzi owocnej współpracy w przyszłości.

Komentarze są wyłączone.