Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

Dnia 30 kwietnia 2024 r. w naszej Szkole odbyła się Akademia z okazji Uroczystości Konstytucji 3-go Maja.

3-go maja 2024 r. będziemy obchodzić 233 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

„Opowiedz nam moja Ojczyzno

jak matka dzieciom ciekawym,

o latach znaczonych blizną

na wiekach chwały i sławy!

Wytłumacz nam, tak jak umiesz

skąd czerwień i biel sztandarów

niech ludzie żyją tu w dumie,

wolnością niech cieszy się naród.”

W Akademii brali udział uczniowie z klas VA, VIIA, IVA, VC, taniec szarf wykonali uczniowie z klasy IIIA, nad całością czuwali nauczyciele Siostra Karolina, Pani Monika Herzog i Pan Krzysztof Szczepaniak.

Komentarze są wyłączone.