Zajęcia o charakterze integracyjnym w świetlicy

W ramach zajęć dydaktyczno- wychowawczych w świetlicy, ważnym elementem  były zajęcia o charakterze integracyjnym, które wspomagają wszechstronny rozwój uczniów.
 
Dlatego też przygotowano dla uczniów gry i zabawy dostosowane do ich zainteresowań. Dzięki takim chwilom uczniowie rozwijają umiejętności logicznego myślenia, uczą się prawidłowych relacji z rówieśnikami, wzajemnego szacunku i bezpiecznej rywalizacji.
 
 

Komentarze są wyłączone.