Październik Miesiącem Cyberbezpieczeństwa

Rozpoczęła się

11 edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa.

Jest to kampania organizowana z inicjatywy

Komisji Europejskiej a dotyczy zagrożeń

jakie czyhają na nas w sieci.

 

W październiku, który nazywany jest miesiącem bezpieczeństwa, kładzie się szczególny nacisk na popularyzację wiedzy, zwiększanie świadomości i wymianę dobrych praktyk w obszarze cyberbezpieczeństwa wśród wszystkich użytkowników.

Nasza szkoła została zgłoszona do udziału w tej kampanii.

Wszystkie informacje na ten temat znajdują się na stronie 

https://bezpiecznymiesiac.pl/bm/inicjatywy/dla-dzieci-i-mlodziezy/1107,Przyjazna-Cyberprzestrzen-nie-daj-sie-wciagnac.html

 

Komentarze są wyłączone.