#Laboratoria Przyszłości

W ramach programu #Laboratoria Przyszłości zakupiliśmy wiele pomocy dydaktycznych, które pomagają w kształtowaniu umiejętności manualnych i technicznych naszych uczniów.

Uczniowie klas 4-6 korzystają z nowoczesnych i w pełni interaktywnych materiałów edukacyjnych, będących odpowiedzią na potrzebę kształcenia wśród uczniów szkół podstawowych kompetencji przyszłości w ramach edukacji STEAM – z serii Laboratoria Przyszłości : Kompetencje techniczne i praktyczne.

Dzięki materiałom i przyborom zakupionym w ramach programu uczniowie klas 6 i 7 mogli zaprojektować oraz ozdobić farbami i mazakami do tkanin torby na zakupy , fartuszki lub koszulki.
Uczyli się również sztuki haftowania na kolorowych kanwach.

C. Jagiełka

Komentarze są wyłączone.