Stypendia i nagrody Burmistrza

Tak jak w latach ubiegłych latach również i w tym roku uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o nagrodę Burmistrza Mikołowa za bardzo dobre wyniki w nauce i inne osiągnięcia edukacyjne. Szkoła na prośbę rodzica będzie wystawiać zaświadczenia o wysokości średnich ocen. W przypadku, gdy uczeń nie miał innych osiągnięć poza średnią ocen, wszystkie tabele w podpisywanym zaświadczeniu należy jednoznacznie skreślić.

Ponadto zwracamy uwagę, że średnie ocen o wartości 5,29 lub 5,49 lub 5,90 nie mogą zostać zakwalifikowane jako 5,30, 5,50 czy 6.00.

Wszystkie aktualne informacje oraz dokumenty znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce „Stypendia i nagrody Burmistrza”.

W tym roku termin składania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza upływa w czwartek 20 lipca.

Komentarze są wyłączone.