Kampania 19 dni

STACJA – EMPATYCZNI –  RAZEM MAMY MOC

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypominamy i uczymy się o tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej  i lepiej.

Uczniowie naszej szkoły również włączyli się do udziału w kampanii, w ramach której podjęto następujące działania:

– na godzinach wychowawczych rozmawiano o przeciwstawianiu się przemocy i uświadamianiu o możliwych, trudnych, sytuacjach w codziennym życiu;

– uczniowie przez dwa dni chodzili ubrani na pomarańczowo lub przyozdobili swoje ubrania pomarańczowymi wstążkami;

– w klasach utworzono serce z dłoni każdego ucznia, aby przypominało jak ważne są więzi i relacje w grupie;

– uczniowie mogli przez tydzień wrzucać  do pomarańczowej skrzynki ważne pytania do sędzi Anny Marii Wesołowskiej, dotyczące współczesnych zagrożeń dla dzieci i młodzieży;

– młodsze klasy zrobiły prace plastyczne dowolną techniką nt.: „ Co jest w życiu najważniejsze?”

– uczennice ze szkolnego wolontariatu upiekły pomarańczowe, marchewkowe ciasto i zaniosły je do Urzędu miasta Mikołów  promując udział uczniów naszej szkoły w kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”

– uczniowie  klas 3-8  wraz z opiekunami uczestniczyli w spotkaniu z sędzia Anną Marią Wesołowską.

Koordynator kampanii w szkole

pedagog szkolny Ania Patalong

Komentarze są wyłączone.