XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W roku szkolnym 2022/2023, jak co roku, Szkoła Podstawowa nr 5  wzięła udział w Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia. Była to już XII edycja tego wydarzenia. Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia odbył się w piątek 7 X 2022 r. w godzinach zajęć lekcyjnych.                                                                        

Koordynatorzy wraz z asystentami przeprowadzili w klasach IV – VIII sprawdzenie znajomości tabliczki. W ten sposób na lekcjach przetestowano 315 uczniów (uczniowie obecni tego dnia w szkole, którzy oddali karteczki z działaniami). Najlepiej liczący uczniowie w każdej klasie otrzymywali plakietki  EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.  Asystenci sprawdzili również znajomość tabliczki mnożenia wśród dorosłych, pod hasłem „ Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Tym razem tylko na terenie szkoły. W teście wzięło udział 30 osób. Dla uczniów klas IV – VIII przeprowadzono konkurs matematyczno-logiczny  „Arcymistrz Mnożenia”. Tytuł Arcymistrza Mnożenia w roku szkolnym 2022/23 w kategorii klas  4 – 6 otrzymał  Antoni Kożuch z klasy 4a, a w kategorii  klas 7-8  Franciszek Prokopowicz z klasy 8a.        

Przygotowania do Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia trwały cały tydzień od poniedziałku 2 X  do finału w dniu 7 X. Nauczyciele matematyki ćwiczyli z uczniami podczas zajęć znajomość tabliczki mnożenia. Na gazetkach w holu szkoły i w salach przygotowano okolicznościową dekorację z plakatami, przykładami „sprytnego liczenia”, propagującymi znajomość TM.

Dziękuję wszystkim za pomoc i zaangażowanie w akcję, w szczególności moim asystentom: Ewie Jakubczyk, Julii Musiał i Marcinowi Abramczykowi z klasy 6b.

Zapraszamy za rok.

Koordynator wydarzenia:  Anna Drzas

Przyjaciele akcji:  Dorota Maro, Bogumiła Sawicka

Komentarze są wyłączone.