Mikołów dla klimatu

Nasza szkoła bierze udział w kampanii Błękitno-Zielone Szkoły, w ramach projektu: Mikołów dla Klimatu, którego celem jest wdrażanie inwestycji, które pozwolą miastu zaadaptować się do nowych i zmieniających się warunków klimatycznych, a przez to pozytywnie wpłynąć na komfort życia mieszkańców Mikołowa. W Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów i nauczycieli, które stały się inspiracją dla działań proekologicznych w najbliższym środowisku.

W. Wowra

Komentarze są wyłączone.