„Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia – pamiętamy”

W październiku  nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia – pamiętamy” organizowanego przez   Kuratorium Oświaty w Katowicach  i Śląskie Centrum Wolności i Solidarności  z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, która mija 13 grudnia 2021 roku. Jego celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

 W ramach tego projektu  uczniowie klas siódmych i ósmych wzięli udział w  Wojewódzkim Konkursie Literackim „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich”. Na konkurs swoje prace zgłosiło ośmioro uczniów z klas siódmych i trzynaścioro z klas ósmych.

 Na lekcjach historii w klasach siódmych i ósmych, do końca listopada zostanie zaprezentowany film „Nie zabierajcie mamy”–  to dokument, który ma na celu przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego. Umieszczono w nim wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie. W  w/w klasach zostanie również zaprezentowana  wystawa online przygotowana przez  IPN „Stan wojenny 1981-1983”

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/84435,Wystawa-Stan-wojenny-19811983-do-pobrania-PLEN.html

W czterech klasach ósmych oraz  pięciu siódmych zostaną przeprowadzone lekcje historii  na temat stanu wojennego, z wykorzystaniem materiałów przygotowanych przez IPN – tekstów źródłowych oraz ćwiczeń oraz materiałów fotograficznych zgromadzonych przez nauczycieli i uczniów.

W szkole został przygotowany  szkolny kącik  patriotyczno-historyczny  z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez autorów projektu,oraz materiałów  zebranych przez  nauczycieli oraz uczniów. Wykorzystano również materiały IPN – opracowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej zamieszczone na stronach internetowych.

Dwoje  nauczycieli uczestniczyło   w wykładach szkoleniowych: „Znane i nieznane o Solidarności lat osiemdziesiątych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego”, „Pamięć o tych, którzy współtworzyli związek „ Solidarność”.

 

Szkolny koordynator projektu

 Urszula Kret

Komentarze są wyłączone.