Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka informuje, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do naszej szkoły spoza obwodu zostały zakwalifikowane do przyjęcia do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

Prosimy – w terminie od 1.04.2021r. do 15.04.2021r. – o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły. 

Oświadczenie to można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, przesłać pocztą tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa nr 5  ul. Katowicka 24  43-190 Mikołów lub przesłać  pocztą elektroniczną  na adres: sekretariat@sp5.mikolow.eu

Komentarze są wyłączone.