Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie informuje, że w dniach od 01.02.2021 r do dnia 21.02.2021 r prowadzi zapisy do szkoły dzieci zamieszkałych w obwodzie, które od 01.09.2021 r. rozpoczną naukę  w klasie pierwszej.
 
Na stronie internetowej szkoły (sekretariat@sp5.mikolow.eu) w zakładce rekrutacja 2021/2022 znajduje się druk zgłoszenia dziecka do szkoły, ankieta personalna, klauzula informacyjna oraz wykaz ulic znajdujących się w obwodzie SP 5.
 
Dokumenty można pobrać również w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły w podanym wyżej terminie w każdy dzień roboczy w godzinach od 7.30 do 15.00 lub przesłać pocztą tradycyjną  na adres:
 
Szkoła Podstawowa nr 5,
ul. Katowicka 24
43-190 Mikołów
 

Komentarze są wyłączone.