Uwaga!

Informujemy, że dzień 14.10.2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych w szkole.

Dzieci potrzebujące opieki będą mogły uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej.

W tym dniu nie będzie wydawany obiad. Prosimy rodziców o przygotowanie dla swoich dzieci posiłku i napoju.

Rodzice uczniów klas I-III proszeni są o dostarczenie informacji do wychowawcy klasy, czy dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy w dniu 14.10.2020 r.

Rodzice uczniów klas IV-VIII proszeni są o przesłanie informacji o potrzebie opieki w dniu 14.10.2020 r. na Librusie do wychowawcy klasy.

Komentarze są wyłączone.