Wakacje 2020 połączone z nauką w ramach projektu Erasmus +

W ramach projektu „Open Your Mind” w czasie wakacji 5 nauczycielek wzięło udział w dwutygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych zorganizowanych przez ETI na Malcie.

W czasie kursów podniosłyśmy kwalifikacje i umiejętności w zakresie wprowadzania elementów języka angielskiego na zajęciach swoich przedmiotów, a jednocześnie metody CLIL. Poznałyśmy nowoczesne formy kształcenia i technologie informacyjne, wymieniłyśmy się doświadczeniami z nauczycielami ze szkół europejskich (z Bułgarii, Austrii, Czech, Ukrainy).

W ramach kursu szkoła ETI zorganizowała 2 wycieczki : do Valletty-stolicy Malty i do Mdiny-miasta ciszy. Poznałyśmy kulturę i zwyczaje panujące na Malcie.

Zdobyta wiedza i umiejętności zostaną przekazane pozostałym nauczycielom naszej szkoły i wykorzystane na zajęciach z uczniami.

Komentarze są wyłączone.