STOŁÓWKA SZKOLNA

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że od 1 września 2020 r. cena jednego obiadu wynosi 3,50 zł.

Obiady będą wydawane od 7 września 2020 r. (poniedziałek) do 30 września 2020 r.

Proszę wpłacać za obiady przelewem w terminie do 2 września 2020 r. kwotę w wysokości 63,00zł na konto:

MBS 92 8436 0003 0000 0003 8638 0004

W tytule przelewu należy wpisać nazwisko i imię dziecka, klasę i miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

Rodzice uczniów, którzy po raz pierwszy będą korzystali ze stołówki szkolnej proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny  32/226-2468 wew.28  z kierownikiem świetlicy.

UWAGA!

Do wszystkich uczniów klas II – VIII została wysłana informacja do Librusa o nadpłacie za obiady, która pozostała z poprzedniego roku szkolnego. Przy wpłatach za obiady proszę pomniejszyć kwotę o nadpłatę.

 Przykładowo, gdy nadpłata wynosi 42,00 zł za obiady we wrześniu proszę wpłacić 21,00 zł. W przypadku większej nadpłaty niż 63,00 zł proszę nie dokonywać wpłaty za obiady za wrzesień.

Komentarze są wyłączone.