Nabór do klas I

Szanowni Rodzice,
obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

Na rok szkolny 2020/2021 przyjmowane będą dzieci z rocznika:

2013

 • Dzieci z obwodu szkoły – zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie.
 • Dzieci spoza obwodu szkoły – na wniosek rodziców/prawnych opiekunów w miarę wolnych miejsc po złożeniu  wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły.

2012

 • Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym, zgodnie z obwodem Szkoły Podstawowej nr 5  w Mikołowie.

2014

 • Na wniosek rodziców wraz z dokumentem potwierdzającym roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola konieczna jest opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rekrutacja dzieci z obwodu szkoły

 1. Należy wypełnić formularz ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO
  W OBWODZIE (granice obwodu szkoły) – druki można pobrać ze strony internetowej (REKRUTACJA – zakładka ‘dokumenty’) lub w sekretariacie szkoły w godz. 8:00-15:00.
 1. Zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu w terminie do 15 lutego.
 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dzieci przyjmowane są z urzędu, nie podlegają rekrutacji.

 

Rekrutacja dzieci spoza obwodu szkoły

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły (granice obwodu szkoły) podlegają rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 428/19/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w następujący sposób:

 1. Należy wypełnić formularz ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO
  POZA OBWODEM SZKOŁY – druki można pobrać ze strony internetowej (REKRUTACJA – zakładka ‘dokumenty’) lub w sekretariacie szkoły
  w godz. 8:00-15:00.
 1. Wnioski można składać w sekretariacie szkoły od 23 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

Komentarze są wyłączone.