Uwaga!

Od nowego roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole wpłaty za obiady będą przyjmowane z góry do 25 dnia każdego miesiąca z wyjątkiem września.

Za obiady we wrześniu należy wpłacić – 48,00 zł do 5 września

Za obiady w październiku należy wpłacić – 66,00 zł do 25 września (oprócz 14 października)

Za obiady w listopadzie należy wpłacić – 57,00 zł do 25 października

Brak terminowej wpłaty pozbawia możliwości korzystania z obiadów.

Wysokość kwoty za obiady, za kolejne miesiące podawana będzie na bieżąco na stronie internetowej szkoły w zakładce świetlica oraz na tablicy informacyjnej w holu szkoły.

Prosimy o terminowe wpłaty!

Przy wpłacie brana jest pod uwagę data wpływu. W tytule przelewu za obiady należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę, kwotę, miesiąc za który jest dokonywana wpłata oraz wpisać dni zgłoszonej nieobecności ucznia na obiedzie.

Nr konta MBS: 92 8436 0003 0000 0003 8638 0004

Komentarze są wyłączone.