INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice

Informujemy, że jeżeli negocjacje prowadzone z Rządem nie przyniosą oczekiwanych rozwiązań i zapadnie decyzja o Ogólnopolskim Strajku, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły przystąpią do tej akcji.

         W związku z tym istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że od 08.04.2019 r. do odwołania nie będą odbywały się zajęcia w klasach

 I-VIII. Rodzice, którzy muszą zająć się dzieckiem, gdy placówka będzie zamknięta mogą wystąpić o wypłatę zasiłku opiekuńczego. Zasiłek przysługuje wówczas, gdy o zamknięciu placówki rodzice dowiadują się w terminie krótszym niż 5 dni przed jej zamknięciem. Zasiłek ten przysługuje, jeżeli mamy dziecko do lat 8.

W przypadku braku możliwości  zapewnienia opieki dziecku w wyżej wymienionym okresie prosimy o bezpośredni kontakt z wychowawcą

w nieprzekraczalnym terminie do 05.04.2019 r.

 

Komentarze są wyłączone.