Szkoła otwarta na wiedzę – etap II

Szanowni Państwo!

 W roku szkolnym 2018/2019 będzie realizowany w szkole ponownie projekt współfinansowany ze środków unijnych „Szkoła otwarta na wiedzę – etap II”

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego. Projekt jest adresowany do uczniów klas I oraz IV-VIII. Udział Waszych dzieci w zajęciach jest bezpłatny.

Grupy są małoliczne, aby zapewnić komfort pracy i efektywność podejmowanych działań, stąd liczba przystępujących jest ograniczona.

Wszyscy chętni proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego w części I – IV z zaznaczeniem, w jakich zajęciach dziecko chce uczestniczyć i złożenie do koordynatora projektu Reginy Kolasińskiej-Roguż (sala nr 30 parter). Formularz można pobrać u koordynatora lub pobrać ze strony.

Rekrutacja trwa  do 21 września.

Więcej informacji, regulamin rekrutacji i formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce Szkoła otwarta na wiedzę

Komentarze są wyłączone.