Spotkanie literacko-muzyczne

28 września 2017 r. klasy 5A i 5D udały się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie na niezwykły koncert.

Miłośnicy dobrej muzyki mogli delektować się dźwiękami fletni Pana, na której zagrał Oleg Dowgal, ukraiński artysta mieszkający we Lwowie. Podczas występu zaprezentował różnorodną twórczość, na którą złożyły się utwory muzyki klasycznej, popularnej oraz ludowej. Artysta zagrał m.in. utwory ,,Ave Maria”, ,,How deep is your love”, utwory zespołu ABBA, J.S. Bacha oraz wiązankę karpackiej muzyki ludowej.

Fletnia Pana zwana także syringą, jest to instrument muzyczny z grupy dętych drewnianych. Fletnia była popularna w Polsce w okresie renesansu, kiedy to nazywana była multanką. Spotkanie prowadził Roman Pankiewicz.

Koncert spotkał się z gorącym przyjęciem publiczności, która oklaskami nagrodziła wirtuozerię muzyka.

Ewa Dudzińska

Komentarze są wyłączone.