Obiady szkolne

UWAGA!

Zapisy na obiady w stołówce szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

W nowym roku szkolnym 2017/2018 obiady w stołówce szkolnej będą wydawane od 11.09. 2017.

Odpłatność za miesiąc wrzesień proszę wpłacać do 6 WRZEŚNIA

przelewem na konto

MBS 92 8436 0003 0000 0003 8638 0004

W przelewie proszę podać: indywidualny numer dziecka*, imię i nazwisko dziecka, klasę, kwotę i miesiąc za który dokonywana jest wpłata.

 

Osoby, które nie wpłacą za obiady do 6 września, będą mogły wykupić obiady dopiero w październiku, na październik.

Cena jednego obiadu – 3,00zł

Cena obiadu we wrześniu : 45 zł

Rodzice uczniów, którzy będą korzystali tylko z posiłków i nie będą zapisani na zajęcia do świetlicy, proszeni są o osobisty kontakt z kierownikiem świetlicy w celu wypełnienia karty zgłoszenia na obiady w stołówce szkolnej.

*Numer indywidualny dla uczniów klas 2-7 pozostaje bez zmian natomiast rodzice uczniów klas pierwszych oraz dzieci nowo zapisanych do stołówki szkolnej proszeni są o kontakt z kierownikiem świetlicy w celu nadania indywidualnego numeru.

Komentarze są wyłączone.