Konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży powiatu mikołowskiego

Organizatorzy Konkursu:

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej

I Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki w Mikołowie

„Nasza Gazeta”

Regulamin:

  1. Do konkursu można zgłosić fotografie wykonane podczas tegorocznych wakacji. Tematyka dowolna: sytuacja, wydarzenie, krajobraz, człowiek itd. Miejsce wykonania zdjęcia również dowolne. Liczy się dobry pomysł na kadr!
  2. Na czele jury stanie Arkadiusz Gola – śląskie fotoreporter, absolwent Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, zdobywca pierwszego miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej Grand Press Photo w kategorii „Sport”. Pozostali członkowie jury: Irena Radomska, dyrektor I LO im. K. Miarki w Mikołowie, Adam Lewandowski, przewodniczący Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Ziemi Mikołowskiej, Jerzy Filar, redaktor naczelny „Naszej Gazety”.
  3. Nagrody w konkursie: I miejsce – 1000 zł, II miejsce – 800 zł, III miejsce – 500 zł, 5 nagród rzeczowych.
  4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu mikołowskiego.
  5. Jeden uczestnik może zgłosić w konkursie tylko jedną pracę swojego autorstwa. Do zgłoszenia należy dołączy następujące informacje: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa szkoły i klasa, adres e-mail, telefon, tytuł fotografii.
  6. Zdjęcia nadsyłamy do 15.09.2017 drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@naszagazeta.info lub pocztą na adres: Rynek 18, 43-190 Mikołów.
  7. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali.

Formularz zgłoszeniowy

Komentarze są wyłączone.