Konkurs na wystrój sali klasowej z okazji walentynek

15.02.2017 komisja w składzie przewodnicząca i zastępca SU, opiekun SU i p. logopeda oceniła wystrój klas. Każdy przedstawił swoją propozycję punktów (skala 0-5), suma punktów wyróżniła następujące klasy.

1 miejsce – klasa 6 d sala 49
2 miejsce – klasa 6 a sala 40
2 miejsce – klasa 4 a sala 50
3 miejsce – klasa 6 c sala 46
 
SU

Komentarze są wyłączone.