Zajęcia z „Wirusoochrony” w klasach I-III

W klasach 1-3 w październiku przeprowadzono zajęcia z „Wirusoochrony”, czyli przeciwdziałania Covid-19. Zorganizowano konkursy plastyczne, zajęcia z wykorzystaniem materiałów multimedialnych (m.in. nagrania filmowe, ilustracje), jak również pomocy dostarczonych przez stację sanitarno-epidemiologiczną (dyplomy, zakładki do książek, quizy i studium przypadku, propozycje eksperymentów). W wybranych klasach zajęcia dostosowano do potrzeb dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz przebywających w Polsce z powodu konfliktu toczącego się na terytorium Ukrainy. Z uczniami rozmawiano o higienie rąk, zdrowym odżywianiu, kondycji fizycznej, profilaktyce koronawirusa.

Komentarze są wyłączone.