Informacje Rady Rodziców

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Andrzej Rybak  – przewodniczący

Dorota Taranczewska  – z-ca przewodniczącego

Patryk Polok – sekretarz

Aleksandra Kocełak  – skarbnik

Wszystkie aktualne informacje o działalności Rady Rodziców można znaleźć na stronie: https://www.facebook.com/RadaRodzicowSP5Mikolow/

SKŁADKI NA DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW

W roku szkolnym 2023/2024 wysokość dobrowolnych składek uchwalonych przez Radę Rodziców wynosi 120 pln od jednego ucznia.

W przypadku, gdy do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci, wysokość składki została ustalona na poziomie 180 pln.

Płatność może być dokonana jednorazowo lub ratalnie na podane poniżej konto bankowe:

Rada Rodziców przy SP 5 w MIKOŁOWIE

63 84360003 0000 0000 0446 0001

tytułem: „Składka na RR – klasa – imię i nazwisko dziecka”