Smak życia

Szkoła została zgłoszona do programu edukacyjnego „ Smak życia czyli debata o dopalaczach”.
Celem programu jest profilaktyka uzależnień i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu psychoaktywnych środków zastępczych w środowisku dzieci i młodzieży. Program zwraca uwagę na problemy zdrowotne wynikające z korzystania z „ dopalaczy