Kalendarz

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
4 września 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 16 października 2023 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2-3 listopada 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2023 r.
Koniec I półrocza 26 stycznia 2024 r.
Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2024 r.
Egzamin ósmoklasisty (dni wolne dla uczniów kl. 1-7) 14 – 16 maja 2024 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31 maja 2024 r.
Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
 21 czerwca 2024 r.
Ferie letnie dla uczniów  22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

 

PLANOWANE TERMINY SPOTKAŃ KLASYFIKACYJNYCH RADY PEDAGOGICZNEJ

25. 01. 2024 r. (czwartek),

13. 06. 2024 r. (czwartek)