Ogłoszenie Rady Rodziców

Uwaga, uwaga!!!
Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy!
Rada Rodziców ogłasza konkurs dla wszystkich uczniów SP5. Klasa, która do 15 listopada 2019 r., uzyska najwyższą kwotę wpłat na Radę Rodziców, otrzyma w prezencie dla wszystkich uczniów swojej klasy piękne, niebieskie koszulki z logo szkoły.
Ten uczeń się lansuje, kto koszulkę szkolną promuje!

Komentarze są wyłączone.